Dear All,

with the European Society of Cardiology and the European Respiratory Society we would like to announce the latest guidelines for the management of pulmonary hypertension in 2022, the question arises as to what is their translation to the population of children with pulmonary hypertension.

In 2019, the first conference "Pulmonary Hypertension in children (PHC)" took place in Gdansk, Poland. This event started a series of conferences held under the auspices of the Pulmonary Circulation Section of the Polish Society of Cardiology,, but unfortunately the epidemiological situation in the country changed our plans.

We are pleased to announce that the 2nd Expert Meeting Pulmonary Hypertension in Children (PHC), with the participation of experts from Poland and abroad, will be held on March 25, 2023, in a hybrid format in Gdansk, Poland.

On behalf of the Organizing Committee
Dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska, Prof. dr hab. n. med. Jacek Kusa, Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć

 

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszeniem w 2022 roku przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne i Europejskie Towarzystwo Oddechowe najnowszych wytycznych dotyczących postępowania w nadciśnieniu płucnym, pojawia się pytanie jakie jest ich przełożenie na populację dzieci z nadciśnienie płucnym.

W 2019 roku w Gdańsku miała miejsce pierwsza konferencja „Pulmonary Hypertension in children (PHC)” Wydarzenie to miało zapoczątkować cykl konferencji odbywających się pod patronatem Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, niestety sytuacja epidemiologiczna w kraju zmieniła nasze plany.

Z przyjemnością informujemy, że 2nd Expert Meeting Pulmonary Hypertension in Children (PHC), z udziałem ekspertów z Polski i z zagranicy odbędzie się 25 marca 2023 roku, w formie hybrydowej w Gdańsku.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska, Prof. dr hab. n. med. Jacek Kusa, Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
Infarma 
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI